Koiran2

5 asiaa, jotka pitää ottaa huomioon koiraa hankkiessa5 asiaa, jotka pitää ottaa huomioon koiraa hankkiessa

Koiran hankkiminen on iso päätös. Etenkin sen ensimmäisen koiran kohdalla on mielessä monia kysymyksiä, joihin haluaa vastauksia ennen koiran hankkimista. Koira elää keskimäärin 10-13 vuotta, joten ainakin lähtökohtaisesti koiraa haluavan pitäisi olla valmis pitkään yhteiseloon ihmisen parhaan ystävän kanssa. Mikäli koira hankitaan perheeseen, on kaikkien perheenjäsenten haluttava koira kotiin, sillä perheen sisäisten riitojen ei tulisi johtua lemmikin läsnäolosta.

Tässä artikkelissa käymme läpi viisi keskeistä asiaa, jotka on suositeltavaa ottaa huomioon aina, kun koiraa harkitaan lemmikiksi. Tämän lisäksi on lukuisia muita asioita, jotka voivat mietityttää, kuten oman kodin soveltuvuus lemmikille, rotuun liittyvät erikoisuudet sekä mahdollisesti oma halu kasvattaa pentuja. Tässä blogitekstissä käydään läpi mahdolliset allergioihin liittyvät haasteet, hyvän kasvattajan tunnistamista sekä muita seikkoja, joihin kannattaa miettiä vastaukset etukäteen.

Mahdolliset läheisten allergiat voivat estää koiran hankkimisen

Harvoin koira-allergikko harkitsee edes koiran ottamista, mutta aina asia ei ole yksinkertainen. Puhutaan niin sanotuista allergiavapaista koiraroduista, jotka aiheuttavat allergiaoireita hyvin vähän tai ei juuri ollenkaan. Tällaisia koirarotuja ovat muun muassa yorkshirenterrieri ja maltankoira, mutta myös monia muita koirarotuja luokitellaan tähän kategoriaan. On kuitenkin otettava huomioon, että mikään koira ei ole täysin taatusti allergiaystävällinen, eli mikäli taloudessa on vakavasti koiralle allergisia henkilöitä, on syytä olla ottamatta koiraa. Lievän allergian tapauksissa kannattaa käyttää harkintaa ja mahdollisesti keskustella myös terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Luotettavan koiran kasvattajan tunnistaminen on tärkeää

Luotettavan ja vastuullisen koiran kasvattajan valinta on ehkä tärkein asia koiran hankkimisessa. Uutisissa kuulee paljon ikäviä tarinoita pentutehtaista, joissa olot ovat täysin sopimattomat koirille saatikka koiranpennuille. Kasvattajien maineen pystyy selvittämään yleensä jo etukäteen. Kuvat sosiaalisessa mediassa sekä laadukkaat verkkosivut eivät vielä kerro kaikkea – tärkeää on käydä paikan päällä ja tutustua tiloihin, joissa koirat ovat sekä koirien kasvattajaan. Kysy rokotuksista, sirutuksesta ja madotuksesta ja vaadi nähdä paperit. Mikäli papereita ei näytetä, voi jotain olla pielessä. Kasvattajan antamasta hinta-arviosta voi myös päätellä paljon.

Koirasta tulee kustannuksia – oletko varautunut kuluihin?

Koira on yksi kalleimmista lemmikeistä. Ensimmäiset isot kuluerät tulevat vastaan koiran hankkimisvaiheessa. Koirien hinta vaihtelee erittäin paljon rodun ja kasvattajan mukaan, mutta pääasiallisena ohjenuorana voi pitää sitä, että puhdasrotuisesta saa lähes poikkeuksetta maksaa enemmän kuin sekarotuisesta. Hinnassa näkyy myös koiran kasvattajan panos ja huolenpito. Mikäli esitetty hinta pennusta on olennaisesti alhaisempi verrattuna muihiin kasvattajiin, on asiaa syytä ainakin selvittää tarkemmin ennen koiranpennun hankkimista. Muita kuluja tulee ruoasta, välineistä ja tarvikkeista sekä eläinlääkärillä käynneistä, jotka voivat ikävän paikan tullen nousta erittäin korkeiksi. Mikäli koiran kanssa on tarkoitus osallistua näyttelyihin, on hyvä ajatus selvittää näyttelyharrastuksesta koituvia kuluja etukäteen.

Koiran adoptoiminen vaihtoehtona

Haluatko ottaa nimenomaan koiranpennun, vai onko ajatus aikuisiän saavuttaneen koiran adoptoinnista mieluisa? Koirakodit ovat täynnä koiria, jotka etsivät uutta kotia syystä tai toisesta. Osa on sisäsiistejä ja hyvin käyttäytyviä, mutta omistaja on joutunut luopumaan koirasta syystä tai toisesta. Toisaalta, mikäli itsellä on halua ja kärsivällisyyttä, voi harkita myös trauman läpi käyneen koiran hankkimista. Tällaiset koirat vaativat enemmän työtä, mutta se voi olla hyvin palkitsevaa.

Vakuutuksen ottaminen koiralle on hyvä ajatus

Lemmikkivakuutus on nykyään yhä useamman valinta. Aiemmin lemmikeille otettavia vakuutuksia pidettiin hieman turhana, mutta etenkin koiravakuutuksia myydään jo hyvin vakuutusyhtiöissä. Vakuutuksen isoin hyöty tulee tilanteessa, jota tietenkään kukaan omistaja ei toivo kohdalleen eli koira sairastuu vakavasti ja se tietää isoja lääkärikuluja. Tällöin vakuutuksen apu on korvaamaton.

Koiran

Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?

Oletko joskus todennut tuttavan koiran olevan huono käytöstavoista tai miellyttääkö jonkin koirarodun ystävällisyys ja seurallisuus? Monet näistä asioista tulee koiralle syntymästään ja ovat siten kyseiselle rodulle tyypillisiä ominaisuuksia. Metästysvietiltä korkeat koirarodut ovat aina metsästäjiä, vaikka miten koiraa yrittäisi kouluttaa pois tästä. Tämän vuoksi koira tarvitsee itselleen sellaisia virikkeitä, jotka sopivat sen luonteenpiirteeseen. Synnynnäisten käyttäytymismallien ja luontaisten ominaisuuksien esiintyvyyden rajoittamisen sijasta niitä tulee vaalia, jotta sekä omistaja että koira ovat molemmat onnellisia ja voivat hyvin.

Koiran kouluttaminen vaatii kärsivällisyyttä

Vaikka moniin asioihin ei voi vaikuttaa, on myös asioita, joihin voi ja oikeastaan pitää vaikuttaaa. Mitä nuorempana kouluttamisen aloittaa, sitä todennäköisemmin koira omaksuu opit leikin ja toiston kautta. Koiralle onkin hyvä opettaa peruskomentoja, eli komennot kuten “istu” tai “paikka”. Ehkä olennaisinta on kuitenkin sisäsiisteyden opettelu.

Käytöstapojen opettelua tulisi aina lähestyä palkitsemisen kautta. Palkkio voi olla vaikkapa makupala, lelu tai kehu. Yleisimmin koulutuksessa hyödynnetään makupaloja, sillä ne on havaittu koulutustilanteissa tehokkaiksi palkitsemiskeinoiksi, jolloin koira oppii nopeasti ja nauttii tilanteesta myös itse. Monet hyödyntävät koirien kouluttamisessa myös naksutinta, eikä suotta. Koira alkaa luomaan yhteyksiä naksuttimen äänen ja palkkion välillä, jolloin toistuvat suoritteet, palkitseva ääni sekä lopuksi annettu palkkio luovat tilanteen, jossa koira haluaa itse toteuttaa käskyä saadakseen palkkion. Pitkäjänteisellä toiminnalla nämä jätetään pois vähitellen, ja koira tunnistaa käskyn osaten toimia sen mukaisella tavalla.

Miten koira viestii ja miten sitä voi oppia ymmärtämään?

Koiralla on luonteenpiirteet ja sitä voi opettaa käyttäytymään. Näiden lisäksi omistajan on tärkeää oppia ainakin perusasiat siitä, miten koira viestii omistajalleen. Viestien väärin tulkitseminen tai tulkitsematta jättäminen voi vaikuttaa koiran ja omistajan suhteeseen ikävällä tavalla, joten jo pienestä pitäen on hyvä tunnistaa, millaisia tunteita ja tuntemuksia koiralla on ja mitä viestiä koira haluaa välittää omistajalleen tai muille läsnä oleville ihmisille.

Helposti tunnistettavia viestejä ovat murina, hampailla näykkiminen ja pureminen. Tässä tilanteessa koira mitä todennäköisemmin puolustautuu eli kokee jonkin asian, tilanteen tai henkilön uhkaavana. Tilanne on koiralle haastava, epämiellyttävä tai jopa ahdistava, joten omistajan on syytä pyrkiä havaita uhkaava tilanne ja pyrkiä saamaan koira rauhoittumaan. Positiivisia signaaleja puolestaan ovat muun muassa rento hännän heilutus, lajityypillinen liikkumistapa sekä ylipäätään rento olemus, mistä huomaa koiran viihtyvän tilanteessa ja tilassa, jossa se on.

Entäpä sitten haukkuminen? Miten se pitäisi tulkita? Haukkuminen itsessään ei vielä kerro paljoa siitä, mitä koira tuntee ja mitä koira pyrkii haukkumisella viestimään. Ymmärtämisessä auttaakin muiden eleiden ja käyttäytymisen sekä haukkumisen kokonaisvaltainen tulkinta. Koira reagoi usein voimakkaasti ympäristöönsä, joten melu saattaa laittaa koiran haukkumaan. Syy voi olla myös fyysinen tarve taikka tunteet. Koira saattaa joko kokea tilanteen uhkaavana ja haukkuu puolustautuakseen. Toisaalta, ovelta kuuluva innokas haukunta viestii yleensä ilosta.

Käytä aikaa itsellesi sopivan koiran valintaan

Verkossa on useita testejä, listauksia, vinkkejä ja neuvoja itselle sopivan koirarodun valintaan. Vaikka testien tekeminen voi olla hauskaa viihdettä, on testeillä myös oma tarkoituksensa. Monet ensimmäisen koiran hankkijat etsivät talouteen sopivaa koiraa ensisijaisesti, ja usein itselleen myöntämättä, ulkonäön perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole vastuullinen tapa toimia, sillä pahimmillaan itselle sopimattoman koiran valinta voi johtaa siitä luopumiseen tai muuten huonosti toimivaan omistaja-koira -suhteeseen. Perheeseen tuskin kannattaa hankkia koiraa, joka ei viihdy ihmispaljoudessa eikä ole seurallinen. Toisaalta, metsästystarkoitukseen taasen täytyy nimenomaan olla sellainen koira, jolla on korkea vietti. Ilman suurta viettiä olevaa koiraa kun ei voi pakottaa metsästäjän parhaaksi apuriksi.

Koirarodut

Koirarodut – miten ne eroavat toisistaan?Koirarodut – miten ne eroavat toisistaan?

Koirista puhuttaessa melkein ensimmäisenä keskusteluun nousevat koirarodut. Jos kerrot omistavasi koiran, sinulta varmasti kysytään omistamasi koiran rotua. Kertoessasi sen toiselle syntyy mahdollisesti jo käsitys omistamastasi koirasta, vaikka tietysti koirissa on myös yksilöllisiä piirteitä.

Koirarodun määritelmä perustuu tarkoitukselliseen koirien jalostamiseen, minkä avulla koira on luonteeltaan ja ulkonäöltään samankaltainen muiden saman rotuisten koirien kanssa. Mikäli koirassa on kahta eri rotua, ovat nämä koirat sekarotuisia. Sekarotuisia koiria otetaan yhtä lailla lemmikiksi, mutta näyttelykoiriksi niistä ei juurikaan ole, sillä näyttelyissä puhdasrotuisuudella on väliä. Yleensä jalostuksessa pyritään puhtaaseen jalostamiseen, mutta silloin tällöin, esimerkiksi rodun kohtaamista terveydellisistä syistä, saatetaan suosia risteytysjalostuksia.

Koirarodut luokitellaan virallisesti 10 ryhmään

Koirarotujen määrittely on virallista hommaa. Virallisesti koirarodut lajitellaan 10 eri ryhmään, jotka perustuvat rotumääritelmään. Tässä määritelmässä kuvataan, millaisia ovat kunkin rodun ihannepiirteet. Tämä koirarodut määrittelee Fédération Cynologique Internationale eli FCI. Suomessa FCIta vastaa Suomen Kennelliitto.

Kymmenen määriteltyä kategoriaa ovat järjestyksessään lammas- ja karjakoirat, pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat, terrierit, mäyräkoirat, pystykorvat ja alkukantaiset koirat, ajavat ja jäljestävät koirat, seisovat lintukoirat, noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat, seura- ja kääpiökoirat sekä vinttikoirat. Näihin kategorioihin kuuluu useita määritellyn kategorian koirarotuja.

Rotu määrittelee koiran luonteenpiirrettä

Kuten ulkonäölliset seikat, myös luonteenpiirteet on määritelty jokaiselle rodulle. Esimerkiksi vinttikoiriin kuuluva venäjänvinttikoira määritellään luonteeltaan rauhalliseksi koiraksi, ja koira käyttäytyy ihmisiä kohtaan yleisesti ottaen hyvin. Suloisia yorkshirenterriereitä taas määritellään valppaiksi ja mäyräkoiria ahkeriksi metsästäjiksi. Mitä puhtaampi koirarotu, sitä paremmin koira täydentää yleensä rodulle annettua rotumääritelmää.

Allergikoille sopivat koirarodut – onko niitä?

Koira-allergiat ovat yleensä vakavia, ja vakavasti koirille allergisen on lähtökohtaisesti parempi olla hankkimatta koiraa. Vaikka siedätystä voidaan tehdä, on perheessä paitsi allergisen myös muiden perheenjäsenten haastavaa olla. Tiedetään kuitenkin, että allergikot ovat hankkineet koiran kotiinsa onnistuneesti ja allergiaa on parhaimmassa tapauksessa onnistuttu siedättämään pois kodissa olevan koiran avulla.

Yleensä allergiaa aiheuttaa koirista lähtevä hilse. Tällöin allergikko voi valita sellaisen koirarodun, joka hilseilee vain vähän. Esimerkkejä vähän allergisoivista koiraroduista on muun muassa Bichon Frise, Maltankoira, Puudeli eli villakoira ja Yorkshirenterrieri. Näistä roduista sekä niiden allergisuudesta löytyy tietoa helposti verkosta. Mikäli jollain perhetutulla tai läheisellä on yleensä vähän allergisoiva koira ja harkitsette koiran hankkimista allergiaperheeseen, voi olla hyvä ajatus viettää muutama päivä koiran kanssa, jotta mahdolliset allergiset reaktiot tai niiden olemassaolon puutteen havaitsee. Tällöin koiran hankintapäätöksen voi tehdä jo hieman turvallisemmin mielin.

Mitkä ovat Suomen suosituimmat koirarodut?

Suomalaisilla on omat suosikkikoirat, ja niihin vaikuttavat myös kansainväliset trendit ja ajattelutavat. Vuonna 2019 labradorinnoutajia rekisteröitiin Suomessa eniten, ja kotimaisista koiraroduista kolme koirarotua eli suomenlapinkoira, suomenajokoira ja karjalankarhukoira ovat päässeet aiempien vuosien tapaan 10 suosituimman koirarodun joukkoon.
Koiraa valitessa on hyvä käydä läpi suosittuja koirarotuja, sillä niiden suosiolle yleensä on syynsä. Kyse yleensä on joko luonteen ystävällisyydestä ihmisiä kohtaan tai sitten sen muista ominaisuuksista, joita omistaja hakee koiraltaan.

Koiran huolehtiminen on kovaa työtä rodusta riippumatta

Osa koiraroduista on paitsi helppohoitoisia, myös ystävällisiä ja seurallisia. Toisille roduille tämä ei ole yhtä tyypillistä, mutta koiran käytöstä voidaan myös kouluttaa jonkin verran. Koirat vaativat kuitenkin paljon huomiota, aikaa ja resursseja rodusta riippumatta, ja näitä seikkoja on harkittava koiraa hankkiessa rotua enemmän. Rodun valinnassa tulee merkitä muutkin kuin koiran ulkonäölliset seikat, vaikka onkin totta, että ulkonäölliset seikat eli koiran puhdasrotuisuus merkitsee, mikäli omistajalla on tarkoitus olla aktiivinen ja tavoitteellinen koiranäyttelyiden harrastaja.

Koira

Kenneltoimintaa, tietoa ja muuta mukavaaKenneltoimintaa, tietoa ja muuta mukavaa

Mitä koirakennelit oikeastaan tekevät ja miten ne toimivat? Entä mistä saada vinkkejä koiran kasvattamiseen, hankkimiseen ja muuhun, mitä koirista ikinä tulee mieleenkään? Tässä blogipostauksessa pääset tutustumaan verkkosivun sisältöön sekä klubiin, joka on omistautunut länsigöötanmaanpystykorvville eli tuttavallisemmin sanottuna gööteille.

Mitä koirankasvattajat, kennelit ja klubit tekevät?

Koirankasvattaja nimensä mukaisesti kasvattaa koiria. Toisin sanoen he omistavat sekä narttukoiran että sen pennut. Koirankasvattamista tehdään usein työnä, ja sille omistautuneet henkilöt käyttävät paljon aikaa ja resursseja pennuista ja emosta huolehtimiseen. Koirankasvattajista puhuttaessa puhutaan usein kenneleistä. Kenneli näkyy parhaiten kennelnimestä, joka on osa koiranpennun nimeä ja täten kertoo usein sen, keneltä pentu on hankittu.

Kaikki toimintamme, kuten esimerkiksi laskuttamisesta huolehtiminen, tehdään huolellisesti, virallisesti ja tarkkuudesta kiinni pitäen. Laskutuspalvelun käyttäminen on turvallinen ja helppo tapa huolehtia maksuista sekä hoitaa asiat ilman turhaa byrokratiaa ja paperisotaa. Aloitusmaksua ei ole, vaan palvelun käyttäjä maksaa palvelumaksua ainoastaan käytöstä eli pienen osuuden saamastaan palkkiosta. Mikäli sinulla on tarvetta hyvälle laskutuspalvelulle, kokeile palvelua, ja ole FREE kevytyrittäjä!

Erikoistuminen Göötteihin eli Länsigöötanmaanpystykorviin

Millainen koira on Länsigöötanmaanpystykorva eli göötti? Göötti ei ehkä ole ensimmäinen koirarotu, joka tulee ihmisille mieleen koiraroduista puhuttaessa. Saatamme nimetä sen sijaan vaikkapa labradorinnoutajan, mäyräkoiran tai puudelin. Göötin juuret ovat nimestäkin päätellen länsinaapurissamme Ruotsissa. Tämän koiralajin koirat ovat kooltaan melko pieniä koiria lyhyine jalkoineen, ja niitä kuvataan usein valppaina ja tarkkaavaisina koirina.

Lansigöötanmaanpystykorva kuuluu virallisessa rotuluokituksessaan viidenteen ryhmään eli pystykorvien ja alkukantaisten tyyppien luokkaan. Tätä koirarotua pidetään yleisesti ottaen terveenä, eikä tunnettuja lajityypillisiä haasteita terveyden kanssa juurikaan ole lonkkavikoja lukuunottamatta. Göötin erikoisuus liittyy sen häntään, sillä göötillä voi olla sekä pitkä häntä, lyhyt häntä tai töpöhäntä luonnostaan. Tämä kyseinen rotu on tässä mielessä täten melko ainutlaatuinen.

Alun perin gööttejä on käytetty paimentamisen apuna. Tätä ei kuitenkaan tarvitse gööteissä pelätä ominaisuutena, sillä asia on oikeastaan päinvastoin. Koira on hyvin eloisa ja vilkas, ja täten sen kanssa täytyy ulkoilla paljon. Koira tarvitsee itselleen sopivia virikkeitä. Monet perheet pitävät tästä koirarodusta nimenomaan sen eloisuuden, iloisuuden, reippauden ja ystävällisyyden vuoksi. Vaikka göötti tuleekin toimeen hyvin ihmisten kanssa, on kasvatuksesta ja koulutuksesta huolehtiminen jo pienestä pitäen ensiarvoisen tärkeää, jotta sekä koiralla että omistajalla on hyvä olla myös tulevaisuudessa. Elinikä tällä rodulla on arviolta 12-14 vuotta.

Seuraa The Kennel Clubin toimintaa ja vinkkejä helposti kauttamme

Kiinnostaako koiriin liittyvä tieto ja haluatko oppia lisää koirien käyttäytymisestä, hoitamisesta ja hankkimisesta sekä saada arvokkaita vinkkejä ja neuvoja, jotka tekevät koirasi elämästä paremman? The Kennel Club jakaa monipuolisia, käytännöllisiä ja yksinkertaisia neuvoja koirista pitäville sekä ensimmäisen koiran hankintaa suunnitteleville. Vinkkejä löytyy esimerkiksi lämpöhalvauksen tunnistamiseen koiralla, joista merkkejä ovat muun muassa oksentaminen sekä väsynyt olotila sekä vinkkejä vaikkapa koiran paino-ongelmiin liittyen. Yhteisö on mukava ja jakaa mielellään omia kokemuksia koiran kasvattamisesta sekä opeista, joita koiran kanssa eläminen on heille opettanut. The Kennel Clubia voi seurata sivustolla olevan Twitterin kautta, ja se taatusti tarjoaa paljon asiaa ja viihdettä myös koirien kanssa pitkään viihtyville koirafaneille. Aktiivisuus verkossa koiraharrastajana kannattaa, sillä ilman sitä monet vinkit ja opit voivat jäädä välistä. Myös omia vinkkejä voi jakaa ja täten auttaa yhteisöä luomaan parempaa elämää koirille rodusta riippumatta. Mitä vielä odotat, lähde jo tutustumaan The Kennel Clubin kiehtovaan maailmaan!

jaxon1

Jaxonville – kennelnimiJaxonville – kennelnimi

Jaxonville – kennelnimi juontaa juurensa saksanpaimenkoirastani nimeltään Fennican Jaxon, joka ilostutti elämääni 1970-luvulla. Alun perin kasvatin saksanpaimenkoiria, joita ehti syntyä 10 pentuetta. 1980-luvulla tutustuin länsigöötanmaanpystykorviin ja pikkuhiljaa saivat saksanpaimenkoirat väistyä tämän ihastuttavan lyhytjalkaisen pikkupaimenen tieltä. Saksanpaimenkoirat ovat edelleen lähellä sydäntäni, mutta itselläni ei enää ole yhtään rodun edustajaa. Kasvattinikin ovat jo siirtyneet sateenkaarisillan tuolle puolelle.

Jaxonville kennelnimellä on tähän mennessä syntynyt 23 gööttipentuetta, yhteensä 114 pentua. Pyrin kasvatustyössäni säilyttämään rodun alkuperiäisiä ominaisuuksia niin luonteen, terveyden kuin ulkomuodonkin suhteen. Jos vain mahdollista, Jaxonville-gööttien vanhemmista toinen on pitkähäntäinen ja toinen syntymätöpö – näin saamme myös rodussa alusta saakka esiintyneen töpöhäntäisyyden säilymään. Jalostukseen käyttämäni koirat ovat terveystarkastettuja ja jalostukseen siltä osin hyväksyttyjä jos se vain on mahdollista. Ulkomaalaisia vanhempia käytettäessä ei aina ole mahdollista saada terveystarkastuksissa käyneitä koiria, mutta koska rodun geenipooli on huolestuttavan pieni, on pakko välillä myös antaa periksi näistä vaatimuksista.