Päivä: 21.9.2020

Koiran

Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?

Oletko joskus todennut tuttavan koiran olevan huono käytöstavoista tai miellyttääkö jonkin koirarodun ystävällisyys ja seurallisuus? Monet näistä asioista tulee koiralle syntymästään ja ovat siten kyseiselle rodulle tyypillisiä ominaisuuksia. Metästysvietiltä korkeat koirarodut ovat aina metsästäjiä, vaikka miten koiraa yrittäisi kouluttaa pois tästä. Tämän vuoksi koira tarvitsee itselleen sellaisia virikkeitä, jotka sopivat sen luonteenpiirteeseen. Synnynnäisten käyttäytymismallien ja luontaisten ominaisuuksien esiintyvyyden rajoittamisen sijasta niitä tulee vaalia, jotta sekä omistaja että koira ovat molemmat onnellisia ja voivat hyvin.

Koiran kouluttaminen vaatii kärsivällisyyttä

Vaikka moniin asioihin ei voi vaikuttaa, on myös asioita, joihin voi ja oikeastaan pitää vaikuttaaa. Mitä nuorempana kouluttamisen aloittaa, sitä todennäköisemmin koira omaksuu opit leikin ja toiston kautta. Koiralle onkin hyvä opettaa peruskomentoja, eli komennot kuten “istu” tai “paikka”. Ehkä olennaisinta on kuitenkin sisäsiisteyden opettelu.

Käytöstapojen opettelua tulisi aina lähestyä palkitsemisen kautta. Palkkio voi olla vaikkapa makupala, lelu tai kehu. Yleisimmin koulutuksessa hyödynnetään makupaloja, sillä ne on havaittu koulutustilanteissa tehokkaiksi palkitsemiskeinoiksi, jolloin koira oppii nopeasti ja nauttii tilanteesta myös itse. Monet hyödyntävät koirien kouluttamisessa myös naksutinta, eikä suotta. Koira alkaa luomaan yhteyksiä naksuttimen äänen ja palkkion välillä, jolloin toistuvat suoritteet, palkitseva ääni sekä lopuksi annettu palkkio luovat tilanteen, jossa koira haluaa itse toteuttaa käskyä saadakseen palkkion. Pitkäjänteisellä toiminnalla nämä jätetään pois vähitellen, ja koira tunnistaa käskyn osaten toimia sen mukaisella tavalla.

Miten koira viestii ja miten sitä voi oppia ymmärtämään?

Koiralla on luonteenpiirteet ja sitä voi opettaa käyttäytymään. Näiden lisäksi omistajan on tärkeää oppia ainakin perusasiat siitä, miten koira viestii omistajalleen. Viestien väärin tulkitseminen tai tulkitsematta jättäminen voi vaikuttaa koiran ja omistajan suhteeseen ikävällä tavalla, joten jo pienestä pitäen on hyvä tunnistaa, millaisia tunteita ja tuntemuksia koiralla on ja mitä viestiä koira haluaa välittää omistajalleen tai muille läsnä oleville ihmisille.

Helposti tunnistettavia viestejä ovat murina, hampailla näykkiminen ja pureminen. Tässä tilanteessa koira mitä todennäköisemmin puolustautuu eli kokee jonkin asian, tilanteen tai henkilön uhkaavana. Tilanne on koiralle haastava, epämiellyttävä tai jopa ahdistava, joten omistajan on syytä pyrkiä havaita uhkaava tilanne ja pyrkiä saamaan koira rauhoittumaan. Positiivisia signaaleja puolestaan ovat muun muassa rento hännän heilutus, lajityypillinen liikkumistapa sekä ylipäätään rento olemus, mistä huomaa koiran viihtyvän tilanteessa ja tilassa, jossa se on.

Entäpä sitten haukkuminen? Miten se pitäisi tulkita? Haukkuminen itsessään ei vielä kerro paljoa siitä, mitä koira tuntee ja mitä koira pyrkii haukkumisella viestimään. Ymmärtämisessä auttaakin muiden eleiden ja käyttäytymisen sekä haukkumisen kokonaisvaltainen tulkinta. Koira reagoi usein voimakkaasti ympäristöönsä, joten melu saattaa laittaa koiran haukkumaan. Syy voi olla myös fyysinen tarve taikka tunteet. Koira saattaa joko kokea tilanteen uhkaavana ja haukkuu puolustautuakseen. Toisaalta, ovelta kuuluva innokas haukunta viestii yleensä ilosta.

Käytä aikaa itsellesi sopivan koiran valintaan

Verkossa on useita testejä, listauksia, vinkkejä ja neuvoja itselle sopivan koirarodun valintaan. Vaikka testien tekeminen voi olla hauskaa viihdettä, on testeillä myös oma tarkoituksensa. Monet ensimmäisen koiran hankkijat etsivät talouteen sopivaa koiraa ensisijaisesti, ja usein itselleen myöntämättä, ulkonäön perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole vastuullinen tapa toimia, sillä pahimmillaan itselle sopimattoman koiran valinta voi johtaa siitä luopumiseen tai muuten huonosti toimivaan omistaja-koira -suhteeseen. Perheeseen tuskin kannattaa hankkia koiraa, joka ei viihdy ihmispaljoudessa eikä ole seurallinen. Toisaalta, metsästystarkoitukseen taasen täytyy nimenomaan olla sellainen koira, jolla on korkea vietti. Ilman suurta viettiä olevaa koiraa kun ei voi pakottaa metsästäjän parhaaksi apuriksi.