Avainsana: Koiran

Koiran2

5 asiaa, jotka pitää ottaa huomioon koiraa hankkiessa5 asiaa, jotka pitää ottaa huomioon koiraa hankkiessa

Koiran hankkiminen on iso päätös. Etenkin sen ensimmäisen koiran kohdalla on mielessä monia kysymyksiä, joihin haluaa vastauksia ennen koiran hankkimista. Koira elää keskimäärin 10-13 vuotta, joten ainakin lähtökohtaisesti koiraa haluavan pitäisi olla valmis pitkään yhteiseloon ihmisen parhaan ystävän kanssa. Mikäli koira hankitaan perheeseen, on kaikkien perheenjäsenten haluttava koira kotiin, sillä perheen sisäisten riitojen ei tulisi johtua lemmikin läsnäolosta.

Tässä artikkelissa käymme läpi viisi keskeistä asiaa, jotka on suositeltavaa ottaa huomioon aina, kun koiraa harkitaan lemmikiksi. Tämän lisäksi on lukuisia muita asioita, jotka voivat mietityttää, kuten oman kodin soveltuvuus lemmikille, rotuun liittyvät erikoisuudet sekä mahdollisesti oma halu kasvattaa pentuja. Tässä blogitekstissä käydään läpi mahdolliset allergioihin liittyvät haasteet, hyvän kasvattajan tunnistamista sekä muita seikkoja, joihin kannattaa miettiä vastaukset etukäteen.

Mahdolliset läheisten allergiat voivat estää koiran hankkimisen

Harvoin koira-allergikko harkitsee edes koiran ottamista, mutta aina asia ei ole yksinkertainen. Puhutaan niin sanotuista allergiavapaista koiraroduista, jotka aiheuttavat allergiaoireita hyvin vähän tai ei juuri ollenkaan. Tällaisia koirarotuja ovat muun muassa yorkshirenterrieri ja maltankoira, mutta myös monia muita koirarotuja luokitellaan tähän kategoriaan. On kuitenkin otettava huomioon, että mikään koira ei ole täysin taatusti allergiaystävällinen, eli mikäli taloudessa on vakavasti koiralle allergisia henkilöitä, on syytä olla ottamatta koiraa. Lievän allergian tapauksissa kannattaa käyttää harkintaa ja mahdollisesti keskustella myös terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Luotettavan koiran kasvattajan tunnistaminen on tärkeää

Luotettavan ja vastuullisen koiran kasvattajan valinta on ehkä tärkein asia koiran hankkimisessa. Uutisissa kuulee paljon ikäviä tarinoita pentutehtaista, joissa olot ovat täysin sopimattomat koirille saatikka koiranpennuille. Kasvattajien maineen pystyy selvittämään yleensä jo etukäteen. Kuvat sosiaalisessa mediassa sekä laadukkaat verkkosivut eivät vielä kerro kaikkea – tärkeää on käydä paikan päällä ja tutustua tiloihin, joissa koirat ovat sekä koirien kasvattajaan. Kysy rokotuksista, sirutuksesta ja madotuksesta ja vaadi nähdä paperit. Mikäli papereita ei näytetä, voi jotain olla pielessä. Kasvattajan antamasta hinta-arviosta voi myös päätellä paljon.

Koirasta tulee kustannuksia – oletko varautunut kuluihin?

Koira on yksi kalleimmista lemmikeistä. Ensimmäiset isot kuluerät tulevat vastaan koiran hankkimisvaiheessa. Koirien hinta vaihtelee erittäin paljon rodun ja kasvattajan mukaan, mutta pääasiallisena ohjenuorana voi pitää sitä, että puhdasrotuisesta saa lähes poikkeuksetta maksaa enemmän kuin sekarotuisesta. Hinnassa näkyy myös koiran kasvattajan panos ja huolenpito. Mikäli esitetty hinta pennusta on olennaisesti alhaisempi verrattuna muihiin kasvattajiin, on asiaa syytä ainakin selvittää tarkemmin ennen koiranpennun hankkimista. Muita kuluja tulee ruoasta, välineistä ja tarvikkeista sekä eläinlääkärillä käynneistä, jotka voivat ikävän paikan tullen nousta erittäin korkeiksi. Mikäli koiran kanssa on tarkoitus osallistua näyttelyihin, on hyvä ajatus selvittää näyttelyharrastuksesta koituvia kuluja etukäteen.

Koiran adoptoiminen vaihtoehtona

Haluatko ottaa nimenomaan koiranpennun, vai onko ajatus aikuisiän saavuttaneen koiran adoptoinnista mieluisa? Koirakodit ovat täynnä koiria, jotka etsivät uutta kotia syystä tai toisesta. Osa on sisäsiistejä ja hyvin käyttäytyviä, mutta omistaja on joutunut luopumaan koirasta syystä tai toisesta. Toisaalta, mikäli itsellä on halua ja kärsivällisyyttä, voi harkita myös trauman läpi käyneen koiran hankkimista. Tällaiset koirat vaativat enemmän työtä, mutta se voi olla hyvin palkitsevaa.

Vakuutuksen ottaminen koiralle on hyvä ajatus

Lemmikkivakuutus on nykyään yhä useamman valinta. Aiemmin lemmikeille otettavia vakuutuksia pidettiin hieman turhana, mutta etenkin koiravakuutuksia myydään jo hyvin vakuutusyhtiöissä. Vakuutuksen isoin hyöty tulee tilanteessa, jota tietenkään kukaan omistaja ei toivo kohdalleen eli koira sairastuu vakavasti ja se tietää isoja lääkärikuluja. Tällöin vakuutuksen apu on korvaamaton.

Koiran

Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?

Oletko joskus todennut tuttavan koiran olevan huono käytöstavoista tai miellyttääkö jonkin koirarodun ystävällisyys ja seurallisuus? Monet näistä asioista tulee koiralle syntymästään ja ovat siten kyseiselle rodulle tyypillisiä ominaisuuksia. Metästysvietiltä korkeat koirarodut ovat aina metsästäjiä, vaikka miten koiraa yrittäisi kouluttaa pois tästä. Tämän vuoksi koira tarvitsee itselleen sellaisia virikkeitä, jotka sopivat sen luonteenpiirteeseen. Synnynnäisten käyttäytymismallien ja luontaisten ominaisuuksien esiintyvyyden rajoittamisen sijasta niitä tulee vaalia, jotta sekä omistaja että koira ovat molemmat onnellisia ja voivat hyvin.

Koiran kouluttaminen vaatii kärsivällisyyttä

Vaikka moniin asioihin ei voi vaikuttaa, on myös asioita, joihin voi ja oikeastaan pitää vaikuttaaa. Mitä nuorempana kouluttamisen aloittaa, sitä todennäköisemmin koira omaksuu opit leikin ja toiston kautta. Koiralle onkin hyvä opettaa peruskomentoja, eli komennot kuten “istu” tai “paikka”. Ehkä olennaisinta on kuitenkin sisäsiisteyden opettelu.

Käytöstapojen opettelua tulisi aina lähestyä palkitsemisen kautta. Palkkio voi olla vaikkapa makupala, lelu tai kehu. Yleisimmin koulutuksessa hyödynnetään makupaloja, sillä ne on havaittu koulutustilanteissa tehokkaiksi palkitsemiskeinoiksi, jolloin koira oppii nopeasti ja nauttii tilanteesta myös itse. Monet hyödyntävät koirien kouluttamisessa myös naksutinta, eikä suotta. Koira alkaa luomaan yhteyksiä naksuttimen äänen ja palkkion välillä, jolloin toistuvat suoritteet, palkitseva ääni sekä lopuksi annettu palkkio luovat tilanteen, jossa koira haluaa itse toteuttaa käskyä saadakseen palkkion. Pitkäjänteisellä toiminnalla nämä jätetään pois vähitellen, ja koira tunnistaa käskyn osaten toimia sen mukaisella tavalla.

Miten koira viestii ja miten sitä voi oppia ymmärtämään?

Koiralla on luonteenpiirteet ja sitä voi opettaa käyttäytymään. Näiden lisäksi omistajan on tärkeää oppia ainakin perusasiat siitä, miten koira viestii omistajalleen. Viestien väärin tulkitseminen tai tulkitsematta jättäminen voi vaikuttaa koiran ja omistajan suhteeseen ikävällä tavalla, joten jo pienestä pitäen on hyvä tunnistaa, millaisia tunteita ja tuntemuksia koiralla on ja mitä viestiä koira haluaa välittää omistajalleen tai muille läsnä oleville ihmisille.

Helposti tunnistettavia viestejä ovat murina, hampailla näykkiminen ja pureminen. Tässä tilanteessa koira mitä todennäköisemmin puolustautuu eli kokee jonkin asian, tilanteen tai henkilön uhkaavana. Tilanne on koiralle haastava, epämiellyttävä tai jopa ahdistava, joten omistajan on syytä pyrkiä havaita uhkaava tilanne ja pyrkiä saamaan koira rauhoittumaan. Positiivisia signaaleja puolestaan ovat muun muassa rento hännän heilutus, lajityypillinen liikkumistapa sekä ylipäätään rento olemus, mistä huomaa koiran viihtyvän tilanteessa ja tilassa, jossa se on.

Entäpä sitten haukkuminen? Miten se pitäisi tulkita? Haukkuminen itsessään ei vielä kerro paljoa siitä, mitä koira tuntee ja mitä koira pyrkii haukkumisella viestimään. Ymmärtämisessä auttaakin muiden eleiden ja käyttäytymisen sekä haukkumisen kokonaisvaltainen tulkinta. Koira reagoi usein voimakkaasti ympäristöönsä, joten melu saattaa laittaa koiran haukkumaan. Syy voi olla myös fyysinen tarve taikka tunteet. Koira saattaa joko kokea tilanteen uhkaavana ja haukkuu puolustautuakseen. Toisaalta, ovelta kuuluva innokas haukunta viestii yleensä ilosta.

Käytä aikaa itsellesi sopivan koiran valintaan

Verkossa on useita testejä, listauksia, vinkkejä ja neuvoja itselle sopivan koirarodun valintaan. Vaikka testien tekeminen voi olla hauskaa viihdettä, on testeillä myös oma tarkoituksensa. Monet ensimmäisen koiran hankkijat etsivät talouteen sopivaa koiraa ensisijaisesti, ja usein itselleen myöntämättä, ulkonäön perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole vastuullinen tapa toimia, sillä pahimmillaan itselle sopimattoman koiran valinta voi johtaa siitä luopumiseen tai muuten huonosti toimivaan omistaja-koira -suhteeseen. Perheeseen tuskin kannattaa hankkia koiraa, joka ei viihdy ihmispaljoudessa eikä ole seurallinen. Toisaalta, metsästystarkoitukseen taasen täytyy nimenomaan olla sellainen koira, jolla on korkea vietti. Ilman suurta viettiä olevaa koiraa kun ei voi pakottaa metsästäjän parhaaksi apuriksi.