Avainsana: Koirarodut

Koiran

Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?Koiran luonne ja käytöstavat: voiko niihin vaikuttaa?

Oletko joskus todennut tuttavan koiran olevan huono käytöstavoista tai miellyttääkö jonkin koirarodun ystävällisyys ja seurallisuus? Monet näistä asioista tulee koiralle syntymästään ja ovat siten kyseiselle rodulle tyypillisiä ominaisuuksia. Metästysvietiltä korkeat koirarodut ovat aina metsästäjiä, vaikka miten koiraa yrittäisi kouluttaa pois tästä. Tämän vuoksi koira tarvitsee itselleen sellaisia virikkeitä, jotka sopivat sen luonteenpiirteeseen. Synnynnäisten käyttäytymismallien ja luontaisten ominaisuuksien esiintyvyyden rajoittamisen sijasta niitä tulee vaalia, jotta sekä omistaja että koira ovat molemmat onnellisia ja voivat hyvin.

Koiran kouluttaminen vaatii kärsivällisyyttä

Vaikka moniin asioihin ei voi vaikuttaa, on myös asioita, joihin voi ja oikeastaan pitää vaikuttaaa. Mitä nuorempana kouluttamisen aloittaa, sitä todennäköisemmin koira omaksuu opit leikin ja toiston kautta. Koiralle onkin hyvä opettaa peruskomentoja, eli komennot kuten “istu” tai “paikka”. Ehkä olennaisinta on kuitenkin sisäsiisteyden opettelu.

Käytöstapojen opettelua tulisi aina lähestyä palkitsemisen kautta. Palkkio voi olla vaikkapa makupala, lelu tai kehu. Yleisimmin koulutuksessa hyödynnetään makupaloja, sillä ne on havaittu koulutustilanteissa tehokkaiksi palkitsemiskeinoiksi, jolloin koira oppii nopeasti ja nauttii tilanteesta myös itse. Monet hyödyntävät koirien kouluttamisessa myös naksutinta, eikä suotta. Koira alkaa luomaan yhteyksiä naksuttimen äänen ja palkkion välillä, jolloin toistuvat suoritteet, palkitseva ääni sekä lopuksi annettu palkkio luovat tilanteen, jossa koira haluaa itse toteuttaa käskyä saadakseen palkkion. Pitkäjänteisellä toiminnalla nämä jätetään pois vähitellen, ja koira tunnistaa käskyn osaten toimia sen mukaisella tavalla.

Miten koira viestii ja miten sitä voi oppia ymmärtämään?

Koiralla on luonteenpiirteet ja sitä voi opettaa käyttäytymään. Näiden lisäksi omistajan on tärkeää oppia ainakin perusasiat siitä, miten koira viestii omistajalleen. Viestien väärin tulkitseminen tai tulkitsematta jättäminen voi vaikuttaa koiran ja omistajan suhteeseen ikävällä tavalla, joten jo pienestä pitäen on hyvä tunnistaa, millaisia tunteita ja tuntemuksia koiralla on ja mitä viestiä koira haluaa välittää omistajalleen tai muille läsnä oleville ihmisille.

Helposti tunnistettavia viestejä ovat murina, hampailla näykkiminen ja pureminen. Tässä tilanteessa koira mitä todennäköisemmin puolustautuu eli kokee jonkin asian, tilanteen tai henkilön uhkaavana. Tilanne on koiralle haastava, epämiellyttävä tai jopa ahdistava, joten omistajan on syytä pyrkiä havaita uhkaava tilanne ja pyrkiä saamaan koira rauhoittumaan. Positiivisia signaaleja puolestaan ovat muun muassa rento hännän heilutus, lajityypillinen liikkumistapa sekä ylipäätään rento olemus, mistä huomaa koiran viihtyvän tilanteessa ja tilassa, jossa se on.

Entäpä sitten haukkuminen? Miten se pitäisi tulkita? Haukkuminen itsessään ei vielä kerro paljoa siitä, mitä koira tuntee ja mitä koira pyrkii haukkumisella viestimään. Ymmärtämisessä auttaakin muiden eleiden ja käyttäytymisen sekä haukkumisen kokonaisvaltainen tulkinta. Koira reagoi usein voimakkaasti ympäristöönsä, joten melu saattaa laittaa koiran haukkumaan. Syy voi olla myös fyysinen tarve taikka tunteet. Koira saattaa joko kokea tilanteen uhkaavana ja haukkuu puolustautuakseen. Toisaalta, ovelta kuuluva innokas haukunta viestii yleensä ilosta.

Käytä aikaa itsellesi sopivan koiran valintaan

Verkossa on useita testejä, listauksia, vinkkejä ja neuvoja itselle sopivan koirarodun valintaan. Vaikka testien tekeminen voi olla hauskaa viihdettä, on testeillä myös oma tarkoituksensa. Monet ensimmäisen koiran hankkijat etsivät talouteen sopivaa koiraa ensisijaisesti, ja usein itselleen myöntämättä, ulkonäön perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole vastuullinen tapa toimia, sillä pahimmillaan itselle sopimattoman koiran valinta voi johtaa siitä luopumiseen tai muuten huonosti toimivaan omistaja-koira -suhteeseen. Perheeseen tuskin kannattaa hankkia koiraa, joka ei viihdy ihmispaljoudessa eikä ole seurallinen. Toisaalta, metsästystarkoitukseen taasen täytyy nimenomaan olla sellainen koira, jolla on korkea vietti. Ilman suurta viettiä olevaa koiraa kun ei voi pakottaa metsästäjän parhaaksi apuriksi.

Koirarodut

Koirarodut – miten ne eroavat toisistaan?Koirarodut – miten ne eroavat toisistaan?

Koirista puhuttaessa melkein ensimmäisenä keskusteluun nousevat koirarodut. Jos kerrot omistavasi koiran, sinulta varmasti kysytään omistamasi koiran rotua. Kertoessasi sen toiselle syntyy mahdollisesti jo käsitys omistamastasi koirasta, vaikka tietysti koirissa on myös yksilöllisiä piirteitä.

Koirarodun määritelmä perustuu tarkoitukselliseen koirien jalostamiseen, minkä avulla koira on luonteeltaan ja ulkonäöltään samankaltainen muiden saman rotuisten koirien kanssa. Mikäli koirassa on kahta eri rotua, ovat nämä koirat sekarotuisia. Sekarotuisia koiria otetaan yhtä lailla lemmikiksi, mutta näyttelykoiriksi niistä ei juurikaan ole, sillä näyttelyissä puhdasrotuisuudella on väliä. Yleensä jalostuksessa pyritään puhtaaseen jalostamiseen, mutta silloin tällöin, esimerkiksi rodun kohtaamista terveydellisistä syistä, saatetaan suosia risteytysjalostuksia.

Koirarodut luokitellaan virallisesti 10 ryhmään

Koirarotujen määrittely on virallista hommaa. Virallisesti koirarodut lajitellaan 10 eri ryhmään, jotka perustuvat rotumääritelmään. Tässä määritelmässä kuvataan, millaisia ovat kunkin rodun ihannepiirteet. Tämä koirarodut määrittelee Fédération Cynologique Internationale eli FCI. Suomessa FCIta vastaa Suomen Kennelliitto.

Kymmenen määriteltyä kategoriaa ovat järjestyksessään lammas- ja karjakoirat, pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsinpaimenkoirat, terrierit, mäyräkoirat, pystykorvat ja alkukantaiset koirat, ajavat ja jäljestävät koirat, seisovat lintukoirat, noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat, seura- ja kääpiökoirat sekä vinttikoirat. Näihin kategorioihin kuuluu useita määritellyn kategorian koirarotuja.

Rotu määrittelee koiran luonteenpiirrettä

Kuten ulkonäölliset seikat, myös luonteenpiirteet on määritelty jokaiselle rodulle. Esimerkiksi vinttikoiriin kuuluva venäjänvinttikoira määritellään luonteeltaan rauhalliseksi koiraksi, ja koira käyttäytyy ihmisiä kohtaan yleisesti ottaen hyvin. Suloisia yorkshirenterriereitä taas määritellään valppaiksi ja mäyräkoiria ahkeriksi metsästäjiksi. Mitä puhtaampi koirarotu, sitä paremmin koira täydentää yleensä rodulle annettua rotumääritelmää.

Allergikoille sopivat koirarodut – onko niitä?

Koira-allergiat ovat yleensä vakavia, ja vakavasti koirille allergisen on lähtökohtaisesti parempi olla hankkimatta koiraa. Vaikka siedätystä voidaan tehdä, on perheessä paitsi allergisen myös muiden perheenjäsenten haastavaa olla. Tiedetään kuitenkin, että allergikot ovat hankkineet koiran kotiinsa onnistuneesti ja allergiaa on parhaimmassa tapauksessa onnistuttu siedättämään pois kodissa olevan koiran avulla.

Yleensä allergiaa aiheuttaa koirista lähtevä hilse. Tällöin allergikko voi valita sellaisen koirarodun, joka hilseilee vain vähän. Esimerkkejä vähän allergisoivista koiraroduista on muun muassa Bichon Frise, Maltankoira, Puudeli eli villakoira ja Yorkshirenterrieri. Näistä roduista sekä niiden allergisuudesta löytyy tietoa helposti verkosta. Mikäli jollain perhetutulla tai läheisellä on yleensä vähän allergisoiva koira ja harkitsette koiran hankkimista allergiaperheeseen, voi olla hyvä ajatus viettää muutama päivä koiran kanssa, jotta mahdolliset allergiset reaktiot tai niiden olemassaolon puutteen havaitsee. Tällöin koiran hankintapäätöksen voi tehdä jo hieman turvallisemmin mielin.

Mitkä ovat Suomen suosituimmat koirarodut?

Suomalaisilla on omat suosikkikoirat, ja niihin vaikuttavat myös kansainväliset trendit ja ajattelutavat. Vuonna 2019 labradorinnoutajia rekisteröitiin Suomessa eniten, ja kotimaisista koiraroduista kolme koirarotua eli suomenlapinkoira, suomenajokoira ja karjalankarhukoira ovat päässeet aiempien vuosien tapaan 10 suosituimman koirarodun joukkoon.
Koiraa valitessa on hyvä käydä läpi suosittuja koirarotuja, sillä niiden suosiolle yleensä on syynsä. Kyse yleensä on joko luonteen ystävällisyydestä ihmisiä kohtaan tai sitten sen muista ominaisuuksista, joita omistaja hakee koiraltaan.

Koiran huolehtiminen on kovaa työtä rodusta riippumatta

Osa koiraroduista on paitsi helppohoitoisia, myös ystävällisiä ja seurallisia. Toisille roduille tämä ei ole yhtä tyypillistä, mutta koiran käytöstä voidaan myös kouluttaa jonkin verran. Koirat vaativat kuitenkin paljon huomiota, aikaa ja resursseja rodusta riippumatta, ja näitä seikkoja on harkittava koiraa hankkiessa rotua enemmän. Rodun valinnassa tulee merkitä muutkin kuin koiran ulkonäölliset seikat, vaikka onkin totta, että ulkonäölliset seikat eli koiran puhdasrotuisuus merkitsee, mikäli omistajalla on tarkoitus olla aktiivinen ja tavoitteellinen koiranäyttelyiden harrastaja.